Poradenství

Zámek BLATNÁ - expertní posudek k možnosti rozdělení zámku

Architektonicko-historické zhodnocení mostu přes Polečnici v Českém Krumlově z hlediska jeho památkové autenticity, posouzení jeho památkové ochrany a návrh řešení budoucího využití mostu

Architektonický a památkový posudek začlenění plochy občanské vybavenosti v MPZ Nových Hradech do projektu obnovy a rozvoje lázeňství.

Konference sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Principy posuzování záměrů na novou výstavbu v památkově chráněných sídlech.

Odborný komentář k Manuálu tvorby veřejných prostranství