Arpema

architektura, umění, poradenství

ARPEMA se specializuje nejen na architektonické návrhy a projektování památkových objektů, historických areálů a staveb, objekty chráněné UNESCO a Národní kulturní památky, ale i na soudobou moderní architekturu s citem pro soulad starého s novým.

ARPEMA nabízí kompletní architektonické a projekční práce včetně inženýrské činnosti.

ARPEMA pomůže při krizových situacích v průběhu přípravy a realizace staveb formou poradenské činnosti v oboru architektura, stavitelství a památková péče.

ARPEMA představuje erudované znalectví evropského umění od středověku po současnost, sběratelství s citem pro hodnotná díla starých mistrů i současných autorů a kultivované poradenství s výběrem vhodného uměleckého díla do interieru i exterieru pro naše klienty včetně nezbytných umělecko-historických expertiz renomovaných znalců.

ARPEMA pomůže našim klientům při koncipování jejich vlastní umělecké kolekce, nabídne a následně dodá vybraná umělecká díla.

ARPEMA zajistí restaurování poškozených uměleckých artefaktů na nejvyšší oborné úrovni, výběr a dodávku odpovídající adjustáže uměleckého díla včetně jeho finální prezentace v klientově prostředí.