Rekonstrukce Vladislavského sálu a přilehlých prostor