Vila Ořechovka II.

DATUM 1997
INVESTOR Soukromý investor
MÍSTO Rekonstrukce a přístavba vily, Praha 6 - Ořechovka
SPOLUPRÁCE DAM architekti

 

Vila pocházející z druhé poloviny 20. let tohoto století je reprezentantem "stavitelské architektury" své doby. Její jedinečnost je více nežli koncepcí vlastních fasád či bohatostí původních interiérů dána polohou na okraji exkluzivní obytné čtvrti, sousedstvím významných rezidenčních objektů a slušnou velikostí přiléhající zahrady. Nevelká kvalita původní substance vedla k velkoryse pojaté vnitřní přestavbě s maximálním otevřením prostorů. Další kvality získal objekt přistavením dvojice nových objemů napojených na nejnižší podlaží vily: krytého bazénu a dvougaráže. Tyto nové hmoty přirozeně dělí pozemek na část uliční a část soukromou, pobytovou. Tvarově střídmý objekt bazénu zaříznutý pod hlavní úroveň terénu zahrady je maximálně propojen se svým okolím. Jeho posuvná prosklená fasáda umožňuje celoroční optický kontakt se zahradou, v letních měsících po odsunutí oken se bazén stává součástí exteriéru. Garáž je masivním monolitem z pohledového betonu do něhož je zahlouben prostor pro auta. Oba nové objemy se svým asketickým tvaroslovím významově oddělují od hmoty původního domu a zřetelně přiznávají svoji dodatečnou addici a dobu vzniku, aniž by oslabily dominanci vily. Celková výrazová zdrženlivost je podtržena použitím malého množství materiálů v přírodní podobě: stěny monolitický beton, obklady černá štípaná břidlice a nerezová ocel, okna mahagonové dřevo. Na interiérovém řešení se autorsky podílela firma Weinkath Möbeldesign, Hamburg.

Zpět