Papežská mše a Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

DATUM 2009
INVESTOR Arcibiskupství Pražské
MÍSTO Stará Boleslav

SPOLUPRÁCE

DAM architekti

 

Návrh areálu pro cca 50.000 návštěvníků v těsném sousedství Staré Boleslavi zahrnoval úpravu příjezdových cest, travnaté plochy a jejího rozdělení do sektorů, dále řešení centrálního a bočních podií včetně výzdoby, ozvučení a nasvícení. Součástí zadání byl návrh papežského oltáře pro mši, slouženou papežem Benediktem XVI. včetně návrhu ambonu a detailního řešení oltářního prostoru v převládajících barvách bílé, rudé a zlaté.

Zpět