Tělocvična v Troji

DATUM 2004
INVESTOR Městská část Praha-Troja
MÍSTO Praha - Troja

SPOLUPRÁCE

DAM architekti

 

Jedná se o novostavbu – přístavbu ke stávající školní budově v Praze – Troji. Stará tělocvična tvořila zcela samostatné severní křídlo budovy školy z r. 1927 / 28. Přestože se jedná v první řadě o školní tělocvičnu, její využití bude daleko širší. Stavba byla vč. svého zázemí koncipována i pro komerční využití vč. možností pořádání společenských akcí městské části Praha – Troja. Hmota novostavby respektuje své okolí - výšky okolních staveb, 5m odstup od hranice pozemků, …), a koresponduje s hmotou stávající školní budovy, vč. členění horizontální linií . Budova tělocvičny je mírně zapuštěna do terénu pro minimalizování výšky novostavby. Propojení s architektonicky kvalitní starou budovou je zajištěno prosklenou hmotou spojovacího krčku. Tato skleněná hala tvoří jasný předěl mezi starým a novým.

Zpět