Ústav šlechtičen na Pražském hradě

DATUM 2004
INVESTOR SPH
MÍSTO Rekonstrukce bývalého Rožmberského paláce a Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, Praha

 

Rozlehlý objekt bývalého Rožmberského paláce a Ústavu šlechtičen prošel složitým stavebním vývojem od doby románské po současné dny. Viditelná historie domu započala v renesanci výstavbou Rožmberského paláce a sousedního domu Švamberků. V polovině 18. století zahrnul architekt Nicollo Paccassi oba domy do novostavby, rozšířené i na další parcely u kostela Všech Svatých. Nově vzniklý Ústav šlechtičen se tak stal svou monumentální fasádou výraznou stavbou v panoramatu Hradčan. Dnešní podobu stavby lze charakterizovat jako členitý chodbový dvojtrakt, rozvinutý okolo tří nádvoří. V současné době probíhá rekonstrukce po etapách, která má za úkol část objektu zpřístupnit návštěvníkům Pražského Hradu. Dosud byly provedeny zásadní statické opravy, rekonstruována část kancelářských a vstupních prostor, vybudovány nové depositáře uměleckých sbírek Pražského Hradu. V místnostech se zachráněnou dobovou výmalbou byly vybudovány dočasné dílny pro restaurování textilu, obrazů a dalších historických předmětů. Dvojice nádvoří byla parkově upravena a na jižním průčelí vznikla nová vyhlídková terasa.

Zpět