Výstava Příběh Pražského hradu

DATUM 2004
INVESTOR Správa Pražského Hradu a Kancelář prezidenta republiky
MÍSTO Stavební úpravy Starého královského paláce a Stálá expozice

SPOLUPRÁCE

DAM architekti

"Museum hradu" je původní myšlenkou prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. K jejímu naplňování však vzešel definitivní popud až od Václava Havla. Stálá expozice pojmenovaná Příběh Pražského hradu v jedné z nejcennějších historických budov tohoto komplexu - Starém královském paláci byla nakonec otevřena až v roce 2004 - tedy po skončení Havlova prezidentského mandátu. Je dodnes unikátní přehlídkou hradních sbírek s vysokou návštěvností. 

Pro koncepci řešení expozice jsme vycházeli z těchto zásad: - instalace musí být ohleduplná k prostorám Starého královského paláce, které jsou významným exponátem samy o sobě a není možné je přetížit množstvím vystavovaného materiálu – nedílnou součástí je i „Příběh zdí a omítek“…. - rozsah expozice a celkový záběr je tak široký, že si žádá strukturování do snadněji uchopitelných podčástí – i jiným způsobem nežli je prosté seřazení instalace do jediného celku na principu časové osy Snahou bylo výstavu v maximální míře zatraktivnit – důraz byl kladen na práci s počítači (interaktivní program na dotykové obrazovce), audiovizuální technikou (velkoplošné obrazovky, zvukový doprovod) a na samostatný projekt dětského programu. Těžištěm Příběhu, jakousi páteří je „modrá trasa“. Její náplň je v logice postupu po časové ose rozdělena do jedenácti etap. Má plnit funkci koncentrované exkurze po nejdůležitějších historických předmětech z hradních sbírek. Hlavní směr prohlídky je veden výjimečnými prostory, které poskytují nevšední zážitek samy o sobě. Stavební vývoj Pražského hradu je dokumentován na modelech hradního areálu i 3D vizualizacemi příslušných etap. Na hlavní osu jsou „navěšeny“ uzavřené dílčí okruhy – příběhy („žluté trasy“), které se ve zintenzívněné míře věnují vybraným tématům. Místnosti, ve kterých jsou umístěny jednotlivé okruhy nejsou oproti hlavní trase tak významné co do architektonických kvalit a dovolují tak prezentování většího množství exponátů a informací. Tato koncepce dílčích, snadno oddělitelných okruhů zároveň umožňuje bezproblémovou výměnu témat za jiná, aktuálnější nebo jejich doplnění. Tématy podokruhů jsou například příběh českých patronů, pohřbívání, církve a katedrály,rezidence a pod. Popsané členění umožňuje návštěvníkovi volit trasu výstavy dle jeho zájmu a únavy, případně rozdělit návštěvu výstavy na více dní.

Zpět