Výstava Svatý Václav – Ochránce České země

DATUM 2008
INVESTOR Arcibiskupství pražské a Národní galerie v Praze
MÍSTO Kláštěr sv. Anežky České, Staré Město, Praha, Česká republika

SPOLUPRÁCE

DAM architekti

Nejstarší český kult svatého Václava, kontinuálně udržovaný napříč dějinami českého národa, připoměla výstava Svatý Václav - ochránce České země, kterou uspořádalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie.

Výstava se konala (18. 12. 2008 – 22. 3. 2009) v gotických kostelích Anežského kláštera,založeného Přemyslovci,tedy potomky světce knížete Václava.
Expozice byla koncipována jako komorní přehlídka nejvzácnějších skvostů ze dvou hlavních svatováclavských pokladů-katedrálního svatovítského a kapitulního staroboleslavského.
Doplnění těchto hlavních nosných obsahových celků bylo svěřeno pečlivému výběru plastik,obrazů,knih a grafik se svatováclavskou tématikou z celých Čech.
Architektonická koncepce se podřídila posvátnému prostředí starobylých kostelů,které svým bodovým nasvícením představovaly další exponát výstavy.
V prostoru kněžiště kostela vznikl na třech stupních monumentální oltář ze skleněných tabulí,ve kterém nalezly své dočasné umístění svatováclavské relikvie v čele s přilbou,mečem a ostatky sv.Václava,doprovázené v Praze unikátně ukazovaným Palladiem země České.
Tato oltářní architektura byla v prostoru lodi a dalších svatyní doplněna menšími vitrinami na preciosa,knihy a grafiku a jednoduchými stojany na instalaci plastik a obrazů.
Minimálními výtvarnými prostředky asketické materializace bylo podtrženo mystické vyznění jedinečných exponátů,tak ojediněle a v takovém výběru vystavených.

Zpět