Komerční banka

DATUM 1995-1996
INVESTOR Komerční banka
MÍSTO Na Příkopě, Praha 1

SPOLUPRÁCE

DAM architekti

 

Stavba na výrazném nároží v těsném sousedství s Prašnou bránou a dalšími vyjímečnými objekty městského centra nebyla dostatečně prezentována svou vnější podobou jako sídlo Centrály Komerční banky. Úprava přinesla dovybavení budovy architektonickým detailem na materiálově i výrozově shodné úrovni se stávajícím objektem. Nejedná se tedy o pouhé firemní označení stavby, ale o příspěvek k povýšení celého stavebního díla na kvalitativně i výrazově vyšší úroveň při respektování nesporných architektonických kvalit bankovní budovy. Budovu Centrály považujeme za hlavní objekt Komerční banky jako instituce, za "vlajkovou loď" s dvojicí stěžňů na přídi, lemujících jméno lodi psané zlatým písmem na průčelí. Označení dalších vstupů markýzami s nasvícením proběžný a slavnostní provoz doplňuje komunikativnost a reprezentativnost bankovní budovy. Architektonické dotvoření je navrženo v materiálech s ušlechtilou povrchovou úpravou (převážně ocel šopovaná bronzem, patinovaná voskem, místy zlacená) a na nejvyšším technickém standardu, se kterým je řešeno provedení jednotlivých prvků, osvětlení a výtvarného dovybavení budovy.

Zpět