Poradenství

Zámek BLATNÁ - expertní posudek k možnosti rozdělení zámku
Zobrazit

Architektonicko-historické zhodnocení mostu přes Polečnici v Českém Krumlově z hlediska jeho památkové autenticity, posouzení jeho památkové ochrany a návrh řešení budoucího využití mostu
Zobrazit

Architektonický a památkový posudek začlenění plochy občanské vybavenosti v MPZ Nových Hradech do projektu obnovy a rozvoje lázeňství.
Zobrazit

Konference sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Zobrazit

Principy posuzování záměrů na novou výstavbu v památkově chráněných sídlech.
Zobrazit

Odborný komentář k Manuálu tvorby veřejných prostranství
Zobrazit